Matag adlaw kasingkasing nadani kang Jesus

1
Matag adlaw kasingkasing nadani kang Jesus;
Matahum pa S'ya's linibo, sa yamog mas bag-o,
Di S'ya ikaasoy's labing nindot nga pamulong,
Ug labi pa Siyang mahal kay sa kaniadto.
  Dili S'ya mahanduraw's kabahandianon,
Labi pa Siya nga mahal kay sa kaniadto!
2
Nakitang himaya N'ya dinhi ra sa iglesia,
Niang kadato N'ya, dili na pangitaon pa;
Dinhi gitagbaw N'yang nangandoy tang espiritu,
Ug labi pa Siyang mahal kay sa kaniadto.
3
Buhi S'yang Espiritu nagpuyo's espiritu,
Sa dihog N'ya nangadasig ang kinabuhi ta!
Sa tigum nato espiritu pagkahabog gyud,
Kay labi pa Siyang mahal kay sa kaniadto.
4
Gihiusa kita Niya alang's pahiuli:
Cristo, iglesia, makita unta's mga tawo,
Ibubo tanang nabatonan ug pagkamao
Alang's tuyo N'ya nga mahal kay sa kaniadto!