Cristo subjectibo nako

1
Cristo subjectibo nako,
Nagpuyo's espiritu;
Malangkubon-sa-tanan S'ya,
Nausa S'ya kanako.
  Subjectibo kaayo's Cristo nako!
Tinuod, dato'g tam-is!
Malangkubon's tanan nako!
Nagtagbo's kin'hanglan ko.
2
Cristo subjectibo nako,
Naghatag's kinabuhi;
Espiritu S'yang nagdasig,
Naglunhaw matag adlaw.
3
Cristo subjectibo nako,
Nagtransporma kanako;
Hunahuna'g pagbuot ko
Gibag-o, gisama N'ya.
4
Cristo subjectibo nako,
Gahum S'yang nagpagawas;
Balaod's kinabuhi, S'ya
Espiritung nagtangtang.
5
Cristo subjectibo nako,
Tibu'k adlaw nagbuot;
Nagtul-id ug naggiya S'ya,
Nagpahiangay nako.
6
Cristo subjectibo nako,
Kauhaw 'yang gitagbaw;
Kadato N'ya sangkap nako,
Ma-kahupnganan Niya.