Tanan itugyan kang Jesus

1
Tanan itugyan kang Jesus,
Malipayong magtugyan;
Higugmaon S'ya'g saligan,
Mabuhi's presensya N'ya.
  Tanan itugyan,
Tanan itugyan.
Alang Nimo, Manluluwas,
Tanan itugyan.
2
Mapaubsanong magtugyan
Sa Imo nga tiilan;
Kalibutan akong b'yaan,
Dawata ako karon.
3
Tanan itugyan Kanimo,
Angkona ako's hingpit;
Pabatia's Espiritu,
Masayrang akoa Ka.
4
Tanan itugyan lakip na
Ang akong kaugalingon;
Pun-a's gugma'g gahum Nimo,
Panalangini ako.
5
Tanan itugyan Kanimo,
Pabatia's kalayo;
O kalipay's kaluwasan!
Himayaong ngalan Mo!
1
moiseslubaton

Trento Agusan Del Sur

aMEN PRAISE THE LORD