Ginoo, nangamuyo mi Nimo

1
Ginoo, nangamuyo mi Nimo,
Sa gahum Imong hatagan;
Alang sa gingharian gamhi na,
Makig-away sa kalangitan.
  Gahum! gahum! sul-obi sa gahum!
Pasul-oba's dakong gahum Mo!
Gamhi! gamhi! gamhi na Ginoo!
Ang Lawas Mo karon naghangyo!
2
O Ginoo, gihangad Ka namo,
Naghangyo sa diosnong ulan;
Alang sa Lawas, ulan ihatag,
Aron magamit sa buhat Mo.
  Ulan! ulan! ibubo ang ulan!
Ibubo ang diosnon Mong ulan!
Ulan! ulan! ibubo ang ulan!
Ang Lawas Mo karon naghangyo!
3
Maghulat uban's kasegurohan,
Naghangyo's diosnong kalayo!
Ulaya ang among kasingkasing,
Aron magsangyaw's ebanghelyo.
  Ang kalayo padilaabon Mo!
Pasangyawa sa mensahe Mo!
Ang kalayo padilaabon Mo!
Ang Lawas Mo karon naghangyo!