Pun-a na's Espiritu Mo

1
Pun-a na's Espiritu Mo
Kining nangandoy Nimo;
Pun-a ako's presensya Mo,
Anhi na ug pun-a ko!
  Pun-a na! Pun-a na!
Pun-a's Espiritu Mo!
Basiyoha gyud pag-ayo,
Pun-a na's Espiritu!
2
Makapuno Ka, unsaon
Dili ko ikasulti;
Nagkinahanglan Ko Nimo;
Anhia, pun-a ako!
3
Maluyahon gyud kaayo;
Magyukbo's tiilan Mo;
Pinaagi's Espiritu,
Pun-a's kusog, pun-a ko!
4
Hinloi ug lipaya ko,
Pun-a ang espiritu!
Tam-is naglipay ug nagl'was
Ikaw karon kanako.