Isangyaw nato ang maayong balita

1
Isangyaw nato ang maayong balita,
Bisan asa kita nga may tawong makita.
Sila puno's kaguol, ibalita ta:
Nia nang Maglilipay!
  Nia nang Maglilipay,
Nia nang Maglilipay!
Espiritu ihatag, saad's Ginoo;
Isangyaw nato kini sa tanang tawo—
Nia nang Maglilipay!
2
Gab'i nilabay na, kadlawon nakita,
Paghilak, kasuko, tanan nangawala;
Tulin nga nidangat nato ang kahayag,
Nia nang Maglilipay!
3
Hari's mga hari, may pakong moayo,
Kal'wasang hingpit gidad-ang kalag nato,
Awit sa pagdaug, sa selda madungog:
Nia nang Maglilipay!
4
Unsao'g asoy's way kinutobang gugma,
Di matupngang grasya—anak ko's impyerno
Magmasanagon sama sa Iyang dagway,
Nia nang Maglilipay!