Si Jesus naglingkod's langit

1
Si Jesus naglingkod's langit!
Ginoo ta na's trono;
S'ya ang tawong gituboy's Dios,
Gipurongan's himaya.
2
Gisul-ob kinaiya's tawo,
Namatay, Dios nagplano,
Uban's lawas S'ya nabanhaw,
Nikayab ingon nga tawo.
3
Diha N'ya Dios gipaubos,
Uban sa tawo nipuyo;
Diha Niya tawo gituboy,
Napasig-uli sa Dios.
4
Dios nasagol dinhi's tawo,
Dios sa tawo gimatuod;
Tawo S'yang nasakot sa Dios,
Tawong nahimaya sa Dios.
5
Gikan Niyang Gihimaya,
Nianhi ang Esp'ritu;
Buhat ni Jesus ug Persona,
Kini m'oy nagmantala.
6
Nahiusa ang Iglesia,
Ning gihimaya's langit;
Pinaagi's Espiritu
Bahin's Lawas matukod.
7
Tawo nga naglingkod sa langit!
Ang Ginoo na's trono;
Manluluwas Jesucristo,
Pinurongan's himaya!
1
Inday Ruth Raagas Browning

Bristol, Avon, United Kingdom

Salamat Ginoo , nga sa imong pagkabanhaw nahimong ikaw spiritu nagahatang ug kinabuhi nga walay katapusan, nga ikaw Nia nagpoyu sa akong solod sa akong spiritu , sukad sa pagdawat naku kanimo Ginoo,

Oh Ginoong JESUS, hallelujah amen.

Unsa gyud kahibolongan, you changed my life ., Dios nasagol dinhi's Tawo, ug Dios sa Tawo gimatood, Amen.