Pagkatam-is paminawon

1
Pagkatam-is paminawon
Ang Ngalan ni Jesus!
Makahupay sa kasubo,
Sa sakit mag-ayo.
Kahadlok gikuha,
Kahadlok gikuha,
Makahupay sa kasubo,
Sa sakit mag-ayo.
2
Nag-ayo sa espiritu,
Kalinaw sa dughan;
Manna Siya sa gigutom,
Pahulay's gikapoy,
Pahulay's gikapoy,
Pahulay's gikapoy,
Manna Siya sa gigutom,
Pahulay's gikapoy.
3
Ngalan, Batong gitukoran,
Taming ug tagoanan;
Di makabsang tipiganan,
Dagaya sa grasya.
Dagaya sa grasya,
Dagaya sa grasya,
Di makabsang tipiganan,
Dagaya sa grasya.
4
Manluluwas, Magbalantay,
Abyan, Propeta'g Hari,
Ginoo, kinabuhi ta,
Dalan, atong tumong.
Dalan, atong tumong,
Dalan, atong tumong,
Ginoo, kinabuhi ta,
Dalan, atong tumong.
5
Bisan maluya ug mabugnaw
Kami Kanimo;
Apan kon makita Ka na,
Madasig ming magdayeg.
Madasig ming magdayeg,
Madasig ming magdayeg,
Apan kon makita Ka na,
Madasig ming magdayeg.
6
Imantala ang gugma Mo
Sa matag ginhawa;
Sa Ngalan magmadaugon,
Kamatayon dag-on.
Kamatayon dag-on,
Kamatayon dag-on,
Sa ngalan magmadaugon,
Kamatayon dag-on.