Dios, Ikaw gugma'g kahayag

1
Dios, Ikaw gugma'g kahayag,
Sa Anak kinabuhi;
Gugmang nadayag, nagdan-ag,
Ug kami nangabuhi.
  Gugma Ka'g kahayag!
Sa Anak kinabuhi;
Gugmang nadayag, nagdan-ag,
Ug kami nangabuhi!
2
Gugma m'oy pagkamao Mo,
Buhat Nimo kahayag;
Gugma's sulod, dan-ag's gawas,
Gugma uban's kahayag.
3
Sa grasya gugma nadayag,
Kamat'oran kahayag;
Sa gugma napa'muslan Ka,
Sa kahayag naila.
4
Gida' Ka's gugma's Calvario,
Kinabuhi naamo;
Sa kahayag Mo nasabtan,
Magamit Imong dugo.
5
Sa gugma kinabuhi Ka,
Nisulod, makig-ambit;
Sa kahayag nagpahinlo,
Mabuhi's pakig-ambit.
6
Sa lamdag, dugo naghinlo,
Nasayrang pagdihog Mo;
Labi nang nag-agay namo,
Kinabuhi's gugma Mo.
7
Sa gugma gipanganak Mo,
Tawgon Ka nga Amahan;
Kahayag magwa's kangitngit,
Hangtud masama Nimo.
  O grasyang matuod!
Gugma Ka'g kahayag!
Magdayeg mi's way paghunong,
Ikaw gugma'g kahayag!