Maghiusa ta's pag-awit

1
Maghiusa ta's pag-awit,
Dios gugma, Dios gugma,
Langit ug yuta padayga,
Dios gugma, Dios gugma.
Pagmata na gikan's sala,
Kasingkasing paawita,
Duyog na kay awiton ta,
Dios gugma! Dios gugma!
2
Kalipay niang pahat ta!
Dios gugma, Dios gugma,
Makalipay ang saad N'ya,
Dios gugma, Dios gugma.
Adlaw S'ya ug taming nato,
Tabang, paglaum ug kusog;
Uban nato's tanang adlaw,
Dios gugma! Dios gugma!
3
Sa himaya awiton ta,
Dios gugma, Dios gugma,
Habog kini nga sonata,
Dios gugma, Dios gugma.
Mag-awit ta hangtud's dayon,
Uban sa langitnong panon,
Labing matam-is awiton,
Dios gugma! Dios gugma!
1
Albert Cual

Ozamis City, Misamis Occidental, Philippines

Salamat Ginoong Jesus, Ikaw gyud mismo ang gugma nga amo napahimuslan.