Daygon Ka, O Dios

1
Daygon Ka, O Dios,
Sa Anak Mo's gugma,
Manluluwas namatay,
Ug nikayab na.
  Hallelujah! Himayaon,
Hallelujah! Amen;
Hallelujah! Himayaon,
Amo Kang daygon!
2
Daygon Ka, O Dios,
Sa Espiritu Mo,
Nagpakita's Manlul'was,
Kangitngit nagpaylas.
3
Tingban's himaya
Amahan sa gugma,
Sa katubsanang Jesus,
Gugma nasuta.
4
Daygon pag-usab,
Napuno mi's gugma,
Nagdilaab ang gugma
Sa matag usa.