Makalimutan ko nga ba

1
Makalimutan ko nga ba
Ang Poon na babalik na?
Nagdasal ako sa Ama,
At umawit dah’l sa Kanya.
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.
2
Makalimutan ko nga ba
Ang magbantay par’sa Kanya?
Sa may galak na pag-akyat,
May bahagi ako dapat.
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.
3
Makipag-isa ba ako,
Sa madilim na mundong ‘to?
Hindi! Panlupa’y bitiwan,
Pag-ibig ko’y Kanyang tanan!
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.
4
Sa ‘espiritu ang lakad ko;
Lakas ng buhay matamo;
Nagbabantay, naghihintay,
Handa sa Kanyang pagsilay.
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.
5
Di matigatig ng dyablo,
Araw-araw nakatayo;
Pinto ng Hades nagapi,
Kristo ng Diyos maghahari.
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.
6
Malimot ba pangako Niya?
Laging tatawag sa Kanya
Pasakdalin panalig ko,
Iyong Salita’y tuparin Mo.
  O bumalik Ka
Mahal na Hari’t Poon.