Buhay nilalang dib’no

1
Buhay nilalang dib’no,
Hayag glorya ni Kristo;
Nagkakakoordina,
Natupad pagkakai-sa;
Ayon sa espiritu
Ang pagkilos at akto.
  Sundan nilalang buhay:
Gulong ng diyos umiral.
Kay hindik, maliwanag,
Glorya ni Kristo’y hayag,
Ang dibinong plano’y natupad.
2
Nagningas apoy banal,
Karumihan natanggal;
Apoy nagging liwanag,
Kwatrong sulok suminag.
Malinaw tanang ‘kilos,
nandyan pagkilos ng Diyos.
  Sundan nilalang buhay:
Gulong ng diyos umiral.
Kay hindik, maliwanag,
Glorya ni Kristo’y hayag,
Ang dibinong plano’y natupad.
3
Ilaw ‘Spiritu’y sundan,
Ningning kristal kal’ngitan,
Sa walang salang budhi,
Marinig pagsasaksi,
Pagtunog, pagkinig pa,
Aksyon ng diyos nagawa.
  Sundan nilalang buhay:
Gulong ng diyos umiral.
Kay hindik, maliwanag,
Glorya ni Kristo’y hayag,
Ang dibinong plano’y natupad.
4
Dito Diyos may tirahan;
Dito Diyos may luklukan.
Awtoridad Niya’y ganap;
Luwalhati Niya’y hayag.
Anyong tao naluklok,
Glorya tulad ng Lunsod.
  Sundan nilalang buhay:
Gulong ng diyos umiral.
Kay hindik, maliwanag,
Glorya ni Kristo’y hayag,
Ang dibinong plano’y natupad.