“Nawasak sa dibdib Niya,”

1
“Nawasak sa dibdib Niya,”
“Nawasak” lang may kanta;
Nakadaong na bangka,
Sa bagyo’y nangangamba;
Di batid ang pahingang
Taglay ng “nawasak” na.
2
Himutok “hay! nawasak!”
Magpuri nga ang dapat;
Pa’minsala ng bagyo,
Siya’y lalong tamasa ko;
Pahinga sa dibdib Niya,
Anupang magpaduda?
3
Hindi na nga kailangan,
Anumang kagalingan;
“Nawasak” nag’lakbay pa,
Nasa langit ang ankla;
Wala nang pag-alala,
Kay Kristo nakatira.
4
Pakinabang—“nawasak“!
Sa iba nakagulat;
Masungit man ang dagat,
Biyaya Niya ay sapat;
“Nawasak” nasa kamay,
Ng Diyos na nagbabantay.