Transmisyon ng Diyos—’Spiritu

1
Transmisyon ng Diyos—’Spiritu,
Diyos pumasok sa loob ko;
Diyos na nasa lo’b ni Kristo,
Sa ’spiritu naranas ko.
2
Diyos Ama ang pinagmulan,
Diyos Anak ang kahayagan;
Nang pumasok Diyos ’Spiritu,
Diyos bilang lahat angkin ko.
3
Ama no’n di malapitan,
Anak dala’y kahayagan;
Espiritu siyang naghatid,
Nang Diyos lubos kong mabatid.
4
Ama nasa lo’b ng Anak,
Naging ’Spiritu ang Anak;
Ama, Anak, Espiritu,
Nasa loob ko’t kai-sa ko!
5
Ama nasa lo’b ng Anak,
Nai-sakatawan, nahayag;
Realidad ang ’Spiritu,
Biyayang aking natamo.
6
Pag-ibig nga ng Diyos Ama,
Nasa Anak maging b’yaya;
Salamuha’y sa ’Spiritu,
Diyos bahagi ko’y matamo.