Ang bukang-liwayway di pa sumapit

1
Ang bukang-liwayway di pa sumapit,
Nananahimik, kasama Kita;
Anino’y naglaho, ibon umawit,
Nagising ako, kasama Kita.
2
Naaninag sa dagat mapayapa,
Larawan ng tala sa umaga;
Sa katahimikan minasdan Kita,
Iyong larawan nasa puso ko na.
3
Dala ng pagal nagpahinga ako,
Sa panalangin sa Iyo’y tumuon;
Matamis ang pahinga sa lilim Mo,
Mas pa kung nar’yan Ka sa pagbangon!
4
Gayon di sa huli, sa umaga nga,
Anino sa buhay, tumakas na;
O sa oras na yaon, anong ganda,
Anong l’walhati, kasama Kita.