Biyayang kamangha-mangha

1
Biyayang kamangha-mangha,
Sa aki’y nagligtas!
’Ko’y nawala, hinanap Niya,
Mata ko’y bumukas.
2
Puso ko ay pumayapa,
Dahil sa biyaya;
Kay inam nang masumpungan
At mapanaligan!
3
Kay buti ng pangako Niya,
Siya’y maaasahan;
Bahagi’t kalasag ko Siya
Magpakailan pa man.
4
Pagsapit ng walang hanggan,
L’walhating makislap,
Diyos ay ating parangalan,
Papuri’y maganap.