O hipan Mo kami, habang naghihintay

1
O hipan Mo kami, habang naghihintay,
Lakas ng hangin Mo, laya’y ibibigay,
Hipan Mo hanggang sa kami’y mabubuhay,
Hipan kami, Panginoon!
  Panginoon, kami’y hipan,
Iyong alisin katamaran,
Hangin Mo’y dumating,
pag-urong wakasan,
Panginoon, kami’y hipan!
2
Hipan ng pag-ibig, puso kong malamig,
Sa buong kalul’wa, hanging makalangit;
Hipan hanggang kami’y lubusang uminit,
Hipan kami, Panginoon!
  Panginoon, kami’y hipan,
Iyong alisin katamaran,
Hangin Mo’y dumating,
pag-urong wakasan,
Panginoon, kami’y hipan!
3
Hipan Mo nang lubos, ’spiritu’y lalakas,
Buhayin, puspusin kami ng Iyong atas,
Hipan hanggang kami’y pawang nagniningas,
Hipan kami, Panginoon!
  Panginoon, kami’y hipan,
Iyong alisin katamaran,
Hangin Mo’y dumating,
pag-urong wakasan,
Panginoon, kami’y hipan!