Mal’walhati! Mahalaga

1
Mal’walhati! Mahalaga!
Espiritu sa akin!
Liwanag, katotohanan,
Dinadala sa akin.
  Puspusin! Puspusin!
O, ng Iyong Espiritu!
Lahat ko ay Iyong alisin,
Pun’an ng Espiritu!
2
Salita Mo’y tunay sa ’kin,
Buhay Mo’y kalayaan -
Sa sala ako’y hanguin,
Maging sa kamatayan.
3
Ikaw ay Batis ng buhay,
Gaya ’ko’ng usang uhaw;
Iinumin Kita hanggang
Ikaw sa ’ki’y umapaw.
4
’Sa’sang-tabi ang sarili,
Ikaw lang ang susundin,
Upang sa Iyo mapawangis,
Ikaw ay paagusin.