Sa ilaw ng buhay

  Sa ilaw ng buhay,
Magmasid, mamuhay:
Ang pagsalamuha
Kay tamis sa t’wina;
Laging nagpupuri,
Higit ang l’walhati;
Sa ilaw mamuhay.