Ako ay na kay Kristo

  Ako ay na kay Kristo,
Kagalaka’y natamo!
Kay Adam napalaya,
Nabago ang luma.
Purihin ang Diyos! Kalayaan,
Buhay, kapayapaan,
Aking tamasa walang hanggan!