Ibig kong magsalaysay

1
Ibig kong magsalaysay,
Mak’langit na bagay,
Hesus, tamis ng tinig,
L’walhati’t pag-ibig.
Ibig kong magsalaysay,
Alam ko Siya’y tunay,
Nagbigay kasiyahan,
Hindi siya mahigtan.
  Ibig kong magsalaysay,
Paksang hanggang l’walhati,
Ang kasaysayang dati:
Hesus at pag-ibig.
2
Ibig kong magsalaysay,
Tila mas mahusay
Kaysa mga pangarap
At aking pagsikap;
Ibig kong magsalaysay,
Lahat na ’binigay,
Ito nga ang dahilan
Ika’y bahaginan.
3
Ibig kong magsalaysay,
Paulit na saysay,
Pag lalong sinasambit,
Lalong tumatamis.
Ibig kong magsalaysay
Sa mga walang malay,
Ng kaligtasang lubos
Sa Salita ng Diyos.
4
Ibig kong magsalaysay,
Pagka’t mga banal ay
Sabik makabalita
Tulad din ng iba.
Pagdating sa l’walhati,
Kasaysayang dati
Na pinakaiibig
Ang bago kong awit.