En wij prijzen, en wij prijzen

1
En wij prijzen, en wij prijzen,
En wij prijzen de Heer altijd!
(Herhalen)
  Johannes zag het aantal van de verlosten,
Zij die de Heer prijzen altijd!
Broeders: Sommigen dansten
Zusters: Sommigen baden,
Iedereen: Maar allen prijsden de Heer!