Wend, wend, mijn hart, o Heer

1
Wend, wend, mijn hart, o Heer,
Heer, ik beken mijn hart is ontrouw.
Wend, wend, mijn hart steeds weer,
Uw grote liefde trekt mij steeds meer.
  Heer, ik roep, ik roep U aan.
U bent alles wat ik begeer.
2
Rijk, rijk, zo rijk is Hij
Voor allen die Zijn naam aanroepen.
Daarom roep ik Hem aan,
Zo zal ik al Zijn rijkdom ervar’n.
3
Zo stroomt de liefde Gods
Als een rivier zo rijk en vrij,
Hij vult mij met Zichzelf.
Deze Persoon is alles voor mij.