Wat een blijde dag

1
Wat een blijde dag,
toen Jezus mij gevangen nam,
mij redde uit de macht der duisternis,
en bracht in ‘t koninkrijk van licht.
2
Ik ervaar een stroom,
het ware leven in de Zoon,
de lege dromen van weleer zijn voorbij,
diep in mij stroomt de Geest zo vrij.
3
Als ik mij tot Hem wend,
dan heb ik leven zonder eind,
Zijn leven wordt mijn leven in werkelijkheid,
o, Halleluja, voor altijd!
4
Heer, ik houd van U,
geen and’re liefdes heb ik nu,
U zult mijn leven zijn, tot in eeuwigheid,
U bent de enige voor mij!