Samen in Uw naam, Heer Jezus

1
Samen in Uw naam, Heer Jezus,
Kijken wij alleen naar U,
Uw aanwezigheid, een vreugde,
Houd ons, Heer, gericht op U.
2
O, geliefde Zoon, Heer Jezus,
’t Vaderhart, geheel voor U,
Levend God, geef ons Uw liefde,
Maak ons hart zo één met U.
3
Al Zijn vreugd, Zijn rust, genoegen,
Al Zijn diep genot in U,
Heer, alleen Uw hart kan proeven,
Wat Uw Vader vond in U.
4
Hoe de Vader U zo liefheeft,
Noemt U zelfs ‘geliefde Zoon’,
U heeft Hij aan ons gegeven,
Gaf ons leven door Uw dood.
5
O, de vreugd’, genietend zingen,
Voor de Heer in heerlijkheid,
O, Heer Jezus, Naam gezegend,
Zingen wij tot God altijd.
6
Vreugdeklanken, met lofprijzen,
Prijs Zijn naam in eeuwigheid,
Onophoudelijk het zingen,
Prijs Zijn glorie, heerlijkheid.