Ja neem het land, dat God aan ons gegeven heeft!

1
Ja neem het land, dat God aan ons gegeven heeft!
Het Leven is in Christus als het land
Het bloed, het Woord, de Geest en de Gemeente is
De toerusting beschikbaar voor altijd
  Zusters:
Ja neem het land, O christen broeders,
Dat God aan ons gegeven heeft
Wees sterk en neem het en trek dit land in
Ja win dit land zo glorierijk
  Broeders:
Ja neem het land O christen zusters
Dit is een zeer ernstige zaak
De Heer verwacht het, want Hij ging voor ons
En heeft in alles reeds voorzien
2
We hebben ‘t bloed: want Christus stierf voor ons aan ‘t kruis
Hij gaf Zichzelf voor Gods tevredenheid
We passen steeds het kostbaar bloed van Christus toe
En komen nu vrijmoedig naar de troon
3
We hebben ‘t Woord: het woord is daaglijks brood voor ons
Geloof en Woord vermengd, zo wonderbaar
Het Woord spreekt telkens tot ons, door de hele dag
En reguleert ons dan vanbinnenuit
4
Hij is de Geest: in ons de Geest der werk’lijkheid
En onafhankelijk van ons gevoel
Hij woont in ons en leert ons om in Hem te zijn
En leidt ons tot in de realiteit
5
We zijn in de Gemeente, in de werk’lijkheid
Waar alle heiligen nu deel van zijn
Tezamen winnen wij de Alomvattende
De Christus die alles voor ons zal zijn