Wat een overwinning! Glorie!

1
Wat een overwinning! Glorie!
God werd mens, Immanuel.
In gestalte van een dienstknecht
Brengt Hij ons Zijn plan van heil.
Door de dood heeft Hij de satan
Overwonnen, eeuwiglijk.
2
Jezus, door Zijn heilig leven
Legde valse vroomheid bloot.
Weerstand bood Hij de verzoeker,
Zondeloos, in sterkte groot.
Nu met vreugde, kan ‘k die deugden
Ook beërven in de geest.
3
In de Geest van deze Jezus
Is Zijn mens’lijkheid zo rein.
Worden menselijke deugden
In de Geest van God een feit.
Wat een zegen is Zijn leven
Voor het mensdom overal.
4
Het geheimenis is groot!
Deze Mens woont nu in mij.
Hij doordringt mij met Zijn leven
Zodat ik ook word als Hij.
Halleluja! Halleluja!
‘k Zal U prijzen altijd weer.
5
Wat een wonder! Wat een glorie!
God, die mens werd op Zijn tijd.
Wij de leden van Zijn lichaam,
Weerklank van Zijn deugd’lijkheid
En als woning van de Koning
Leeft Zijn mens’lijkheid in ons.