Cristo nga Anak’s Dios ug pagtubos N’ya

1
Cristo nga Anak’s Dios ug pagtubos N’ya,
Pagtoong moluwas, bugtong kredo ta;
Doktrina wa may labut sa pagtoo,
Cristo, ’yang buhat ug persona ra N’ya.
2
Pagtulon-an kon di husto’g paggamit,
Mga hanging moguba’s pagkausa,
Magpalayo natong Cristo nga Ulo,
Di makatukod’s Lawas, moguba pa.
3
Busa buhian ta tanang doktrina,
Pagtoo ampingan kay mausa ta.
Usa gyud diha’s Ginoong Esp’ritu;
Kini ray kinahanglan buhaton ta.
4
Huptang kamat’oran—si Cristo mismo,
Magawas’ mabahinong kaugalingon,
Magtubo ngadto’s Ulo nga si Cristo,
Lawas matukod puno’s kahupnganan.
5
“Pagkausa sa pagtoo” kab-oton,
Tanang hangin’s doktrina di dawaton,
Huptan nato’s Cristo nga Espiritu,
Aron Lawas magtubo’s pagkausa.