Pulong di lang kahibalo

1
Pulong di lang kahibalo,
Kondi’ kinabuhi’s tawo;
Di lang hunahuna sa Dios,
Kondi’ S’ya’s ’yang Kaugalingon;
Di lang bugna’s tinguha N’ya,
Kondi’ ni Cristo mismo,
Di lang mga pagtulon-an,
Kondi’ S’yang masinati.
2
Kon basahon ta ang letra,
Pulong kahibalo ra,
Kon basahon’s espiritu,
Kinabuhing tinuod.
Tanang letra’g kahibalo,
Makamatay lang nato,
Pulong diha’s espiritu,
Makabuhi kanato.
3
Pagbasang di S’ya matagbo,
Kawang nga kahibalo,
Apan kon Siya matagbo,
Kinabuhi maato.
Pagbasang way pagtandog N’ya,
Hagit ra’s hunahuna;
Apan kon matandog ta S’ya,
Makinabuhi nato.
4
Ang kahibalo’s Biblia
Himoong kinabuhi,
Tanang pagpanabut’s ulo,
Umolon’s espiritu;
Tanang kasayuran’s Pulong,
Mahimong kinabuhi;
Tanang kahibalo’s letra,
Dawaton’s espiritu.
5
Kon alang’s kahibalo ta,
Kang Eva mahisama;
Kita matintal sa yawa,
Aron magpakasala;
Kon dawaton ta ang Pulong
Nga kahoy’s kinabuhi;
Mga Pulong sa Ginoo,
Kalan-on’s espiritu.