Mag-ampo gyud’s espiritu

1
Mag-ampo gyud’s espiritu,
Di gyud’s unod, pangisip!
Kon buhaton ning sekreto,
Mapalgang presensya N’ya.
  Mag-ampo gyud’s espiritu,
Kini maoy sekreto;
Ang Dios kanunayng makontak
Hawiran tang sekreto.
2
Mag-ampo gyud’s espiritu,
Dili’s hunahuna ta!
Pakig-ambit’s Espiritu,
S’ya kanato madala.
3
Mag-ampo gyud’s espiritu,
Magpadayag’s tuyo N’ya,
Puyo uban N’ya’s esp’ritu,
Magdilaab gyud kita.
4
Mag-ampo gyud’s espiritu,
Sa sulod mag-agulo,
Sa pagpanton’s Espiritu
Makaampo’s ’yang tuyo.
5
Mag-ampo gyud’s espiritu’s
Dapit labing balaan;
Dinhi lamang’s espiritu,
Mausa ang Dios ug tawo.
6
Mag-ampo gyud’s espiritu,
Maoy bugtong paagi;
Kahupnganan’s Dios maambitan,
Kon kini makat-onan.