Kanhi ang balaod sa Dios

1
Kanhi ang balaod sa Dios
Gikulit’s papan nga bato;
Karon sa kinabuhi na,
Nasulat’s kasingkasing ta.
2
Sugo’s balaod naghangyo,
Nagbutyag’s kaluyahon ta;
Balaod’s kinabuhi N’ya
Maoy naggahum kanato.
3
Balaod’s letra nagdala
Kahibalo’s Dios sa gawas;
Balaod’s kinabuhi N’ya
Naghatag’s pag-ila’s sulod.
4
Balaod’s letra nagbuot
Pinaagi’s patayng sugo;
Balaod sa kinabuhi
Nagbuot’s buhing paagi.
5
Buhing balaod naglihok
Sa tanang nasinati ta,
Nagbalaod nato’s sulod
Gisukot ta’s pagbati’s su’d.
6
Lalum kining magbalaod,
Sa ato gayud nga sulod,
Buhi nga makapabati,
Sa Dios mismo nagpaambit.
7
Ning balaod’s kinabuhi
Di na kin’hanglang tudloan,
Kay Dios buhing mahibal-an,
Sa balaod N’ya tudloan.
8
Paggawia ning balaod,
Pasugta’s pagbuot’s sulod,
Aron makaambit Nimo
Buhi Kang maila namo.