Magkalipay ta diha sa Ginoo

1
Magkalipay ta diha sa Ginoo,
Sa ’yang gugma ug kalomo;
Gitubos kita, unsay kalisangan?
Si Jesus ang atong tanan.
  Kon ang atong Dios dapig kanato?
Kinsa man ang makabatok kanato?
Kinsa man?
Kinsay makabatok kanato?
2
Magmakusganon ug magmalipayon,
Sa Ginoo maunongon;
Yawa nagngulob, suklan ta’s kaisug,
Ang Ginoo atong kusog.
3
Salig sa Pulong, ’yang saad matuod,
Kang Cristo ang tanan Amen,
Yuta molabay, ’yang pulong motunhay,
Nasulat kini kanunay.
4
Pabilin Niya ug magpadumala,
Sugod’s kinabuhing dayon;
Bisan maluyahon ta ug nagkurog,
Yawa di gyud makailog.
1
Ndhay-Pelita

Sinacaban, Mis.Occ

kay ang Roma 8:31 naga ingon " unsa man ang atong ikasulti aning mga butanga, Kon ang atong Dios dapig kanato? Kinsa man ang makabatok kanato?" hallelujah ingon nga mga anak sa Dios , yawa dili gyud makailog gikan kanato busa maglipay diha sa kadasig ilalum sa gugma og kalouy sa Dios diha ni Kristo Hesus.!