Di na ako, ang ituboy si Cristo

1
Di na ako, ang ituboy si Cristo,
Di na ako madayag, madungog;
Si Cristo ra’s matag tan-aw ug lihok,
Sa matag hunahuna’g pamulong.
  O Ginoo, luwasa ako
Ning kaugalingon,
Hangtud nga dili na ako,
Mabuhi si Cristo.
2
Di na ako, ang maghupay’s kasubo,
Di na ako, ang magpahid’s luha;
Cristo ray makahaw-as sa kabug-at,
Cristo ray magkalma sa kahadlok.
3
Cristo gani walay pagtabitabi,
Cristo gani di magkapuliki,
Di magsapayan sa kaugalingon,
Si Cristo ra, way makitang ako.
4
Cristo ray magsangkap’s panginahanglan,
Cristo ray kusog ug kahimsog ko;
Cristo ra’s espiritu, kalag, lawas,
Ikinabuhi Ka na gyud nako.
5
S’ya ra unyay magpuno’s panan-awon,
Makita nang labaw nga himaya;
Si Cristo ray magtuman’s pangandoy ko,
S’ya ray mahimong tanan sa tanan.