Kinsa may ako sa langit

1
Kinsa may ako sa langit?
Ikaw ra, Ginoo!
Ug awiton ko sa dayon,
Alang nako’s Cristo!
Gitumban na N’ya ang bitin,
Gitubos ko “sa dugo N’ya,”
Kalag gipasig-uli’s Dios:
Cristo alang nako!
2
Wa masina’s duwaan’s dato,
Cristo alang nako!
Wa maibog’s duwaan’s yuta,
Cristo alang nako!
Hatag’s yuta way magdugay,
“Molubad” mang tanan dinhi,
Kalipay ko di matapos:
Cristo alang nako!
3
Bisan kakabus m’oy palad,
Cristo alang nako!
“S’ya nasayud’s ma’yo nako,”
Cristo alang nako!
Bisan higuera way bunga,
Ang parras ug ang oliva,
Toril way kanding ni baka,
Cristo alang nako!
4
Bisan na’s yuta’s kaaway,
Cristo alang nako!
Ug gilikosan ko’s sala,
Cristo alang nako!
Pakusga’g gubat ang yuta,
Kalag ko awayon nila,
Yam-iran kanang kapintas,
Cristo alang nako!
5
Kon kinabuhi matapos,
Cristo alang nako!
Magpahulay ko’s ’yang bukton,
Cristo alang nako!
Bisan lawas masakit man,
Sa akong kusog mawad-an,
Sa gihapon mag-awit ko;
Cristo alang nako!