Gilubong, nabanhaw uban N’ya

1
Gilubong, nabanhaw uban N’ya,
Unsa pa’y akong mahimo?
Hunongon lang pakigbisug ko,
Maglakaw ako sa kabag-o
Sa kinabuhi!
2
Nabanhaw ko uban ni Cristo,
Kabalaan nang gawi ko;
Kini ang nahunahunaan:
Ang namatay di na masad-an.
Himayaong Dios!
3
Nabuhi ko uban ni Cristo,
Nag-una S’ya, mosunod ko;
Sa gapos ko natangtangan na,
Kaugalingon patay na, busa
Himayaong Dios!
4
Nabuhi ko alang kang Cristo,
Mga bahin ’yang masugo,
Di’s kasugoan, kondi’s grasya,
Imbis sala, S’ya ang maghari.
Himayaong Dios!
5
Magtubo ko diha ni Cristo,
Di na’s butang ikaulaw;
Bunga lunlon pagkabalaan,
Kinabuhing dayon sangputan,
Himayaong Dios!