Daghang tuig kawang nga gipangita

1
Daghang tuig kawang nga gipangita
Tubod way pagkauga;
Walay tanyag gikan sa kalibutan,
Maghatag’s katagbawan.
  Inom sa Tuborang way pagkauga,
Inom sa kinabuhi man kita;
Kalipayng napalgan
Walay kinutoban,
Nag-inom sa buhi nga Tuboran.
2
Di na maglaag’s yuta’s kamingawan,
Kay Tuboran nakit-an,
Kopa sa kalipay ko nag-awas na,
Ginoo ko’g Hari S’ya.
3
Katagbawan ang adlawng nagpanglabay,
May kalinaw’g pahulay;
Sa paglabay’s matag gutlo gilipay,
Nabulahan kanunay.
4
Dinhi sangkap wala gyuy katapusan,
Bisan sa katuigan;
Tuboran nga mag-ayo akong dangpan,
Kalag ko mahuwasan.