May adlaw nga mopanaw ko

1
May adlaw nga mopanaw ko,
Di mag-awit sama karon;
Unsang kalipay pagmata
Didto na’s Iyang presensya!
  Makita ko na S’ya’s nawong,
Nal’was’ grasya, isugilon:
Makita ko na S’ya’s nawong,
Nal’was’ grasya, isugilon.
2
Yutan-ong balay maguba,
Wa masayri kon anus-a,
Nasayud lang—S’yang tanan ko,
May dapit na alang nako.
3
O abtan ba sa Ginoo,
Tawgon, pasugaton Niya;
Moingong buhat ko “maayo,”
Makapahulay uban N’ya.
4
Magtukaw ko ug maghulat,
Suga hinloan, magsiga;
Ug sa akong pagsugat N’ya,
Pagtoo ko, makita na.