Nindot paminawon

1
Nindot paminawon
Ang pulong nga grasya;
Langit nagpalanog aron
Yuta makadungog.
  Igo ang grasya!
Di magkaluya!
Cristo nabuhi’s sulod,
Di makabsan gayud.
2
Ngalan ko nasulat
Sa basahong dayon;
Grasya naghatag’s Corderong
Nagkuha’s kasubo.
3
Grasya m’oy nagtudlo
Magpanaw’s dalan Mo;
Bag-ong sangkap Mo magtagbo,
Sa pagpadayon ko.
4
Grasya nagpaampo,
Luha magpatulo;
Grasyang nag-amping kanako,
Di mobuhi nako.
5
Grasya ang magpurong
Sa tanan nga buhat;
Magtutukod diha’s gugma,
Angayan nga daygon.
6
Dasiga sa grasya
Ang kasingkasing ko;
Tanang kusog itinguha
Nimo’s tanang adlaw.