Ginoo, gahum Mo kin’hanglan

1
Ginoo, gahum Mo kin’hanglan,
Sa pulong ug sa binuhatan,
Pagsilbe di makapadayon,
Sul-obi na’s gahum!
  Naghulat, nagyukbo mi Nimo,
Tanang kinahanglan i-ampo,
Ihatag na ang Imong gahum,
Sul-obi’s gahum Mo.
2
Duawa na mi ning dapita,
Ihatag mga gasa’s grasya,
Gamhi ang among pag-alagad,
Sul-obi na’s gahum!
3
Hutda pagbubo Imong gahum,
Sama sa adlaw’s Pentecostes,
Ayaw paglangan, tubaga na,
Sul-obi na’s gahum!
4
Kay Lawas Mo magpagahum gyud,
Sa gamhanang Ngalan mangayo,
Sa langitnong ulan, kalayo,
Sul-obi na’s gahum!