Katingad-an nga misteryo

1
Katingad-an nga misteryo,
Ikaw nahiusa nako,
Ikaw nia’s akong sulod,
Ako naa sa sulod Mo!
2
Gihatag ang Imong lawas,
Aron makaambit Nimo;
Kanako dugo giula,
Aron magawas sa sala.
3
Pinaagi’s pagkabanhaw
Nahimo Kang Espiritu;
Aron mapuno ko Nimo,
Maako ang kadato Mo.
4
Nakita namo pag-usab
Ang gugma Mo ning simbolo;
Magpasalamat’s plano Mo,
Kasakit Mo palandongon.
5
Nagpa’mulos’ katam-is Mo,
Sa pagkaon ug pag-inom;
Dawaton Ka’s espiritu,
Kami mokaon Kanimo.
6
Nangandoy mi nga labi pang
Mokaon-inom Kanimo;
Hangtud mapuno mi Nimo,
Paghandom gyud kana namo.
1
Inday-Ruth Raagas Browning

Bristol, Avon

Praise the Lord, I will come to you Lord to enjoy how wonderful mystery's.