Dako ang Dios, ug angay gyung daygon

  Dako ang Dios, ug angay gyung daygon,
Sa syudad sa atong Dios,
Sa bukid’s Iyang kabalaan.
Matahum gyud sa gitas-on, kalipay sa yuta.
Bukid sa Sion naa’s amihanan,
Syudad sa dakong Hari.
Bukid sa Sion naa’s amihanan,
Syudad sa dakong Hari.

Salmo 48:1-2