Away alang kang Jesus

  Away alang kang Jesus!
Ayaw’g kahadlok’s kaaway N’ya!
Ikinabuhi Siya,
Tumban mo ang kaaway N’ya!
Iampong iglesia malig-on,
Mga balaan magpadayon,
Bag-ong tawo makig-away,
Magtuman sa plano N’ya!
(Daygon! Hallelujah!)