Nanumpa si David

1
Nanumpa si David,
“Di ko mosulod’s balay,
O sa higdaanan,
O mahikatulog ba,
Kondi’ makakita’g dapit,
Alang Mo, Ginoo.”
Nagtinguha ang atong Dios,
Ug balayng kapuy-an.
2
Pagkabuta nato,
Natakpan’s atoa ra;
Samtang balay sa Dios
Anaa’s kaawaaw—
Manungas tag mangahoy,
Ug itukod’s balay,
Di moingon nga “Ugma na!”
Karon panahon na!
3
Ning mga adlawa,
Magdasig Ka’s pagtukod,
Sama’s adlawng David—
May salin nga mobuhat
Andam motukod’s balay Mo,
Bulahan nga sugo!
Tinguha Mo, amoa sab—
Nia, ug magtukod.
4
Sa mga gitawag
Ibutang ang pagtagad
Alang sa pagtukod—
Panahon ni’s pangandam;
Ang Hades di gyud modaug’s
Iglesiang natukod!
Pagkadiyutay’s magtutukod—
Tukora, Ginoo!
(Sublia ang katapusang upat ka linya)