Hallelujah, “Nabanhaw S’ya!”

1
Hallelujah, “Nabanhaw S’ya!”
Si Jesus nikayab na!
Ang kamatayon gibungkag;
Singgit’s anghel gitubag:
Nabanhaw S’ya, nabanhaw S’ya,
Buhi, di na mamatay.
2
Hallelujah, nabanhaw S’ya!
Matinuboyng Ulo ta;
Gipasaksing Espiritu,
Manlalaban ta Siya:
Nabanhaw S’ya, nabanhaw S’ya,
Gimatarung ta Niya.
3
Hallelujah, nabanhaw S’ya!
Kamatayon way gahum;
Cristo mismo pagkabanhaw,
Mga “Iya” banhawon:
Nabanhaw S’ya, nabanhaw S’ya,
Ginoo ug Hari ta.