Kahoy’s kinabuhi ang Dios

1
Kahoy’s kinabuhi ang Dios,
Tam-is kaayo’g bunga.
Patay ko kanhi, karon buhi,
Gutom, busog na ’ron.
2
Dios ang nagda’ nako’s kahoy,
May Cristong kalan-on;
Nilami gyud kadtong kahoy
Pagsugod ko’g kaon.
3
Gino’ mismo kalan-on ko,
Sangkap’s kinabuhi;
Malunsay kong pagpa’mulos,
S’ya ray makatagbaw.
4
Ning buhing kahoy mokaon,
Pagkaon m’oy pa’gi
Masulod kanako ang Dios,
Tungod N’ya mabuhi.