Sulod na sa kasingkasing ko

1
Sulod na sa kasingkasing ko,
Nag-ampo ko, Ginoo;
Gihasol, gikapoyng kalag ko,
Sulod na nako karon.
  Sulod na sa kasingkasing,
Sulod na, Ginoong Jesus;
Mopuyo Ka sa sulod ko,
Karon dayon, O Ginoo.
2
Sulod na sa kasingkasing ko,
Laayng kinabuhi ko;
Mabug-at ang luwan sa sala,
Sulod na’g mopuyo Ka.
3
Sulod na sa kasingkasing ko,
Hinloi ug hayagi;
Pun-a na sa Espiritu Mo,
Sulod na ug gamhi ko.