Ako ang tinapay na buhay

  Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit:
kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya’y mabubuhay magpakailan man:
  oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan.
  Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit:
kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya’y mabubuhay magpakailan man:
2
Jasper Macahilas

Dasmariñas City, Cavite, Philippines

four words!!!

O Panginoon Amen hallelujah!!

oo nga sa wakas me tagalog na!!!


Harvey Torralba

Philippines

Hallelujah me tagalog na !!!