Utos ng titik naglahad

1
Utos ng titik naglahad,
Patotoo ng Diyos hayag;
Pag-ibig, liwanag nga Siya,
Kabanalan, katuwiran pa!
2
Hiling ng utos ng Diyos na.
Tayo’y lumakad tulad Niya;
Nang magbigay-katwiran Siya
Ayon din sa katwiran Niya.
3
Di nagbigay-buhay utos,
Lakas hindi makatustos;
Pawang paghiling ginawa’,
Hinantad tayo’y mahina.
4
Utos di plano talaga
Naragdag dahil sa sala;
Pinatutunayan lamang
Tao ay makasalanan.
5
Utos sa bibig nagtikom,
Tao sa sala’y kinulong;
Nang madala nga kay Kristo,
Sa lo’b Niya pala’y matamo.
6
Utos anino ni Kristo
Sa Diyos, Kristo’y patotoo;
’Pinakita kabanalan,
Ilaw, pag-ibig, katwiran.
7
Kristo ng Diyos ang siyang tunay,
Sa ’tin nagtustos ng buhay;
Nang kahilingan ng utos,
Matupad nga nating lubos.
8
Kristo, Diyos at patotoo
Binigyan buhay nga tayo;
Sa utos tayo’y namatay,
Sa ’Spiritu bunga’y taglay.