Krus aking ’pinagmalaki

1
Krus aking ’pinagmalaki
Laging nananatili;
Salaysay ng kabanalan,
Krus ang pinalibutan.
2
Nang makasumpong ng hirap,
Pag-asa’y naging hungkag;
Krus ni Kristo di lilisan,
O, may kapayapaan.
3
Nang araw lumiliwanag,
Sa daan sumisinag;
Liwanag sa krus ni Kristo,
Liwanag sa buhay ko.
4
Ginhawa o pagd’rusa ko,
Krus pinabanal ako;
Dito’y payapang kay lawak,
Nananatiling galak!
5
Krus aking ’pinagmalaki,
Lagi ’tong nanatili;
Natupad bagay dibino,
Ang krus pa rin ang sentro.